Funkcionalnosti Mojih dokumentov

objava | razvrščanje | žigosanje | opombe | atributi | združevanje | povezovanje | varna izmenjava | zaklepanje

Objava

Posnetek predstavlja proces objave podatkov v spletni storitvi Moji dokumenti in kategorizacijo informacij o dokumentih po objavi.

Razvrščanje

Posnetek zajema proces razvrščanja dokumentov v posamezne mape – premikanje in dodajanje.

Žigosanje

Na posnetku je prikazano žigosanje dokumentov – kako poteka proces dodelitve in preklica žiga.

Opombe

Na posnetku je prikazano dodajanje zasebnih in javnih opomb na dokumente.

Atributi

Posnetek predstavlja opremljanje dokumenta z atributi.

Združevanje

Posnetek predstavlja postopek združevanja in razdruževanja dokumentov.

Povezovanje

Na posnetku je prikazano povezovanje dveh pomensko sorodnih dokumentov.

Varna izmenjava

Posnetek predstavlja proces varne izmenjave dokumentov znotraj sistema.

Zaklepanje

Na posnetku sta opisana procesa zaklepanja in pečatenja dokumenta.